Лечение на зъбен кариес

Кариесът е един от основните проблеми в стоматологията. Той е обект на лечение още от зората на зъболекарството. Процесът на лечение на кариеса е свързан с етап на премахване на преоцветената, повредена тъкан и последващ етап на възстановяване на формата, цвета и контурите на зъба. За тази цел се използват различни материали и методи. Най-старото средство е амалгамата или т.н. метална пломба. Наред със своите предимства и сфери на приложение, тя има и редица недостатъци. Най-съществените от тях са лошата естетика и отнемането на допълнително количество тъкани с цел постигане стабилност на пломбата (налага се отнемане на здрави тъкани с цел изработване на задръжни елементи, тъй като връзката между този материал и зъбните тъкани е чисто механична).

Съвременните тенденции в науката, а именно минимално инвазивното лечение, е отнемането на минимално количество зъбни тъкани, както и повишените естетични изисквания водят до еволюция в методите на възстановяване на загубени зъбни тъкани. С времето се появяват т.н. сред пациентите бели пломби. Те са основно два вида – химиокомпозити и фотокомпозити, полутечна пластмаса съответно втвърдяващи се по химичен път или при светлинна обработка.

В ерата на естетичната стоматология говорим вече за художествени реставрации, т.е. не просто запълване на дефекта на зъба, а цялостното възстановяване на зъбните структури в тяхната сложност от форма и цвят. Методите на художествената реставрация позволяват да се изработят абсолютно невидими възстановявания на зъбите, защото светлината се пропуска по същия начин както през естествените структури на зъба. Материалите, които се използват за художествените реставрации са цели системи от съвременни фотокомпозити, позволяващи послойното нанасяне и постепенното възстановяване на зъбите. Става възможно индивидуализирането на цвета и формата на зъба според възрастовите особености, индивидуалните характеристики на съзъбието, пола на пациента както и не на последно място съобразно вижданията за красота и естетика на самия пациент. Тази технология позволява да се възстановят не само разрушените в резултат на кариес, травма или изтриване зъби, но и да се коригират формата, наклона, размера или цвета, които по една или друга причина (наследственост, лекарствени и токсични причини, травми) не съответстват на своите природни параметри, нито на естетичните виждания на пациента. Не трябва да забравяме, че художествените реставрации, както всеки метод на лечение в медицината си имат строги индикации и не са приложими за всеки случай. В този смисъл те имат своите предимства и недостатъци. Пациентът трябва да е подготвен, че процесът е сложен, бавен и изисква време и търпение.