Естетична стоматология

Фасети, коронки и мостове, импланти, снемаеми протези

Фасетите представляват прозрачни или полупрозрачни възстановявания /пластини/, при които има минимално /щадящо/ зъба изпиляване комбинирано с отличен козметичен ефект.
Използват се в следните случаи:

  • при възстановявания на зъби, чийто цвят е променен /тетрациклиново оцветяване, зъбна флуороза, стари обтурации/
  • при нарушена форма и размер /фрактури, микро- и макродонтия/
  • при неправилно разположение в зъбната редица и коригиране разстоянието между зъбите /диастеми и треми/

Коронките се използват при силно разрушени зъби възстановявайки нормалната форма и функция на зъба, като го предпазват от фрактура и последваща екстракция. Те биват:

  • според вида на материала от който са изработени: метални, металокерамични, изцяло керамични, пластмасови. Металните коронки могат да бъдат изработени от благородни /злато,платина/, полублагородни сплави. При металокерамичните коронки металната основа е покрита с керамика, при които се комбинира здравината на металната основа с естетиката на керамиката. При керамичните коронки се използва единстено керамика самостоятелно или в кобминация с циркониево скеле за постигане на перфектна естетика. Пластмасовите коронки се използват за временно възстановяване на зъба и предпазване на венеца до изготване на постоянната конструкция.
  • според вида изпиляване на зъба: прагово и безпрагово /тангенциално/. За съответното изпиляване на зъба стоматолога прави анализ на дефекта, разположението на зъба в зъбната редица и неговото парадонтално състояние.

При липса на един или повече зъби, както и на всички зъби възстановаването на зъбната редица става посредством импланти, мостове, частични или цели протези.

Имплантите се изработват от биологично поносим материал и се поставят директно в челюстта. По този начин се избягва пиленето на здрави зъби и атрофията (стопяването) на костта, което води до козметичен проблем, когато дефекта е във видимата част на усмивката (за повече информация - раздел "хирургия").

Мостовете са неснемаеми кострукции при които се изпиляват два или повече зъба като липсващите зъби се заместват от изкуствени такива. Те се закрепват най-често на два опорни зъба, между които се разполага висящото мостово тяло. В зависимост от материала на изработка, мостовете, както и короните могат да бъдат:

  • Изцяло метални
  • Металокерамични
  • Изработени от цирконий и керамика

Частични или цели протези се използват при невъзможност от лечение с импланти или мостове. Частичнита протеза е конструкция която се закрепва посредством куки или други механизми за останалите зъби, като след хранене се сваля и почиства. Представлява най-често пламасова основа върху която са наредени пласмасови или керамични зъби. Целите протези се използват в случайте на пълно обеззъбяване.