DERMATOLOGICAL CABINET - DR. HADJIEVA

Clinical dermatology
Pediatric dermatology
Small operative dermatology
Aesthetic dermatology

Contact number

+359 878 970 465
Dr. Hadjieva - Dermatologist

About Dr. Nadejda Hadjieva

Member of the Bulgarian Medical Association
Member of the Bulgarian Dermatological Society
Member of the European Academy of Dermatology and Venereology

Завършва медицина през 1996г. в Медицински Университет - София с успех 6.00.

Повече от десет години работи като педиатър, една от които като неонатолог в Първа АГ болница "Света София".

Придобива специалност дерматология и венерология в МБАЛ "Токуда болница София". Обогатява знанията и опита си в ежегодни квалификационни курсове в страната и междунардони обучения по дерматоскопия, дерматоалергология, педиатрична дерматология и естетична медицина.

Qualification

Participation in dermatological forums and congresses: